Welkom.

Wat fijn dat je even stil staat bij deze site.
Soms kun je enkel verder komen door even stil te staan.


Laat ik mij eerst voorstellen:

Ik ben Gineke de Laat. Ik ben getrouwd met Luc en samen wonen wij in een knus rijtjeshuis vlak bij de bossen. Ik breng graag mijn tijd door in de natuur. Het is voor mij een erg fijne manier om tot rust te komen en op te laden. Als kind al speelde ik graag in de bossen en ging ik met plezier met mijn ouders wandelen in de Alpen. Eenmaal volwassen ging ik de bossen in wanneer ik niet zo lekker in mijn vel zat. Toch ben ik me pas bewust geworden van het effect van de natuur door reflexzonetherapie. Het stelde me in staat bewust te gaan ervaren hoe mijn lichaam reageert en wat ik zelf kan doen om me goed te voelen. Daardoor ontdekte ik dat het voor mij heel belangrijk is te leven en werken vanuit mijn hart. Dit is een mooi ontwikkelingsproces dat alsmaar doorgaat. Zowel bewustwordingsprocessen als leven en werken vanuit het hart nemen dan ook een belangrijke plaats in, in mijn leven. Het stelt mij in staat rust te bieden. Dat ik door oprechte aandacht en aanraking van de voeten zo veel moois kan betekenen, zowel voor mijzelf als voor een ander is voor mij heel waardevol. Op deze manier kan ik de wereld om mij heen net iets mooier en zachter maken en dat voelt goed.

Het boeiende aan reflexzonetherapie

Via de voeten kun je heel het lichaam bereiken, dat maakt het voor mij zo boeiend. Het is mooi te zien dat klachten kunnen verminderen en mensen langzaamaan anders met de signalen van hun lichaam om gaan, door de massage specifiek af te stemmen op de persoon. Het mooie aan reflexzonetherapie is dat het op natuurlijke wijze de mens meer in balans brengt. Dit heeft niet alleen invloed op de klacht, maar op het totale welzijn.

Opleiding

Mijn interesse voor reflexzonetherapie is gewekt tijdens mijn opleiding voor doktersassistente, tijdens een kennismakingsweek met verschillende ‘alternatieve’ geneeswijzen, waaronder ook reflexzonetherapie. Ik was meteen ‘verliefd’.... Na een aantal jaren als doktersassistente gewerkt te hebben zag ik dat in Son en Breugel een cursus reflexzonetherapie gegeven zou worden. Deze cursus heb ik gevolgd en mijn enthousiasme laaide weer op. Nog tijdens de cursus heb ik mij opgegeven voor de beroepsopleiding en in dat najaar ben ik van start gegaan. Ik heb mijn opleiding gevolgd bij instituut Kosmos in Eindhoven. Aansluitend heb ik bij de ANZN nog verschillende modules afgerond. Beide zijn geaccrediteerde HBO-opleidingen. Na het behalen van mijn diploma in 2003 heb ik eerst rustig aan wat ervaring opgedaan. Gaandeweg ontdekte ik dat ik aan de basis van gezondheid wil staan en juist de holistische kijk zo interessant en belangrijk vind. Dit heeft mij doen besluiten om in het najaar van 2006 mijn baan als doktersassistente op te zeggen om meer tijd vrij te hebben om in mijn praktijk te steken. Eerst nog in combinatie met een parttime baan als visueel trainster. Begin 2016 heb ik de knoop doorgehakt om mijn hart te volgen en volledig te gaan voor mijn praktijk voor reflexzonetherapie.

Specialisatie Chinese geneeskunde

Hoewel ik jaarlijks met veel enthousiasme verschillende bijscholingen volg, had ik na 10 jaar behoefte aan nieuwe ‘voeding’. Vandaar dat ik ben ingestroomd in het... tweede leerjaar van de VoetreflexPlus bij Total Health. Tijdens de opleiding heb ik mij gespecialiseerd in het combineren van de Traditionele Chinese Geneeskunde en bijbehorende technieken met de Westerse reflexzonetherapie, waardoor ik tijdens de behandelingen meer te bieden heb. Zo hebben de gesprekken een coachend karakter gekregen en is de uitwerking van de massages krachtiger geworden. In juni 2018 heb ik de opleiding met goed gevolg afgerond. Vooraf had ik niet kunnen vermoeden dat deze opleiding zo’n geweldige aanvulling zou zijn op mijn reeds aanwezige kennis en ervaring. De opleiding is van enorme toegevoegde waarde gebleken, zowel voor mij als voor mijn cliënten.

Samenwerking

Ik heb de bewuste keuze gemaakt een solopraktijk te beginnen. In mijn eigen praktijk kan ik werken vanuit mijn hart en sta ik in mijn kracht. Desondanks ervaar ik contacten met collega’s zeker als een... meerwaarde. Ik zit dan ook in een intervisiegroep waarin we van elkaar kunnen leren en dingen met elkaar kunnen overleggen. Daarnaast zit ik in de vakgroep reflexzonetherapie Brabant-Zuidoost. Wij zijn een enthousiaste groep reflexzonetherapeuten in de regio Brabant-Zuidoost, die de handen ineen hebben geslagen om ons vakgebied meer bekendheid te geven. Dit doen we d.m.v. het geven van presentaties/lezingen/behandelingen aan patiëntenverenigingen en aan professionals binnen de gezondheidszorg. Wij maken ons sterk om reflexzonetherapie als waardevolle aanvulling op de reguliere gezondheidszorg op de kaart te zetten. Wij zien dit tevens als een gelegenheid om reguliere en complementaire gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen we de krachten bundelen. Samen staan we sterk. Ook ben ik lid van de kaart van Son en Breugel. Het doel van deze stichting is het in kaart brengen van therapeuten, coaches en zorgverleners in Son en Breugel. De missie is de zorg toegankelijker te maken door samen te werken en waar nodig doorverwijzen naar andere professionals.

Beroepsvereniging

Als erkend therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT en sta geregistreerd bij de RBCZ.... De VNRT bewaakt de kwaliteit door eisen te stellen aan de geaccrediteerde HBO-opleidingen op het gebied van medische- en vakinhoudelijk kennis, bevordert en controleert de kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten en draagt zorg voor integratie van reflexzonetherapie in de totale gezondheidszorg. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Op mijn website kun je meer informatie vinden over de voetreflex en mijn werkwijze. Ik nodig je graag uit een kijkje te nemen.

Mocht je na even stil gestaan te hebben de volgende stap willen zetten, en je voeten aan mijn handen willen toevertrouwen, geef ik je graag de aandacht die je verder op weg kan helpen.