Reflexzonetherapie

Deze therapie gaat uit van het holistisch mensbeeld; lichaam en geest zijn één, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Massage van de voeten heeft dan ook zowel een lichamelijke als geestelijke werking. Het hele lichaam wordt weerspiegeld in de voeten en is behandelbaar via de voeten.

Reflexzonetherapie is een methode om het van nature in iedereen aanwezige zelfherstellend vermogen te activeren en ondersteunen. Het is een massagetechniek, die de disbalans in de mens opheft en het natuurlijk evenwicht helpt te herstellen.

Uitgangspunt bij deze therapie is dat op de handen, voeten en oren zich zones bevinden die corresponderen met alle organen en weefsels in het lichaam, de zogenaamde reflexzones. Door op deze punten, middels speciale technieken, met duim of vingers druk uit te oefenen, wordt de doorbloeding verbeterd en krijgt het lichaam kans afvalstoffen op te ruimen, waardoor de bijbehorende organen en lichamelijke functies beter in balans komen.

Reflexzonetherapie kan goed toegepast worden bij allerlei klachten maar ook voor mensen zonder klachten kan het een weldaad zijn. Vanwege het ontspannende effect kom je zowel lichamelijk als geestelijk tot rust. Hierdoor verminderen stressgevoelens en kom je beter in je vel te zitten wat je minder vatbaar maakt voor ziektes.Natuurgeneeskunde

Reflexzonetherapie valt onder de natuurgeneeskundige behandelingen. Binnen de natuurgeneeskunde ziet men ziekte als signaal van je lichaam dat je uit balans bent: ziek zijn is een verstoorde balans in de eenheid tussen lichaam en geest. Ziekte wordt gezien als een poging van het lichaam om de oorzaak van de verstoring van een gezonde balans op te ruimen en zo het natuurlijk evenwicht te herstellen. Reflexzonetherapie ondersteunt het lichaam om deze balans weer te herstellen.

De oorzaak van de disharmonie ontstaat vaak door verkeerde eetgewoontes, de levenswijze (stress, (nacht)rust, werk, fysieke activiteiten), omgevingsfactoren, enz. Vandaar dat er ook per persoon gekeken wordt naar de verbanden, zodat de cliënt inzicht krijgt in de oorzaak van de klachten en zo zelf een actieve rol kan spelen bij het herstel.

Binnen de natuurgeneeskunde behandelt men niet de ziekte, maar de zieke mens.Reflexzonetherapie als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg

De westerse medisch reguliere gezondheidszorg is van hoog niveau. De behandelingen bestaan echter vaak uit symptoombestrijding zonder dat het daadwerkelijke probleem wordt opgelost. Oosterse geneeswijzen (waaronder reflexzonetherapie) zijn erop gericht ziekte te voorkomen door de balans tussen lichaam en geest te herstellen. Daar klachten meestal ontstaan door disbalans, wordt op deze manier juist aan de oorzaak van een probleem gewerkt.

Binnen de Oosterse geneeswijzen is het dus van belang dat lichaam en geest in balans zijn. Dit is heel mooi weergegeven in de caduceus. Daarbij zie je in het midden de sushumna, het centrale kanaal voor de levensenergie, vergelijkbaar met de wervelkolom. Daar omheen slingeren twee andere onafscheidelijke energiekanalen (Ida en Pingala) met tegengestelde functies. Zoals dag en nacht, zon en maan, Yin en Yang. Het één kan niet bestaan zonder het ander. Deze energiebanen kun je vergelijken met (ortho)sympathische en parasympatische zenuwbanen die ook langs de wervelkolom lopen. Pingala is de mannelijke energie, het denken (hoofd), het (ortho)sympathisch systeem dat zorgt voor vuur, actie en opwinding. Ida is de vrouwelijke energie, dat zachtheid en verkoeling geeft, het gevoel (hart), het parasympatisch systeem dat de mens tot rust brengt. Om goed te kunnen functioneren hebben we beide systemen nodig. Samen coördineren ze de vitale functies van de organen en weefsels en verbinden de geestelijke processen in de hersenen met de lichamelijke processen in de rest van het lichaam. Het is dus van belang dat er een balans is tussen hoofd en hart, tussen het (ortho)sympathische en parasympathische zenuwstelsel, zodat we keuzes kunnen maken die hun basis vinden in heel ons wezen. Niet alleen op denken of alleen op voelen, maar op beide.

In de Westerse medisch reguliere geneeskunde worden lichaam en geest los van elkaar gezien en benaderd. Men is vooral gericht op de mannelijke energie: het denken. Dit kun je heel mooi terugzien in het symbool voor artsen: de asclepius. Hoewel dit symbool is afgeleid van een Griekse mythologie (Asclepius was de god van medicijnen en genezing) kun je toch makkelijk een overeenkomst zien met de caduceus: een slang die omhoog slingert langs de wervelkolom. Echter zijn de energiekanalen uit elkaar gehaald. Hoofd en hart zijn losgekoppeld. De vrouwelijke variant is weggehaald. De parasymphaticus, die zorgt voor rust, ontspanning, herstel, het hart.

Natuurgeneeskundige behandelingen (waaronder oosterse geneeswijzen) worden in de volksmond en ook bij de zorgverzekeraars ‘alternatief’ genoemd. Ze zijn echter geen alternatief voor wat dan ook. Op zichzelf staand kijken ze naar een geheel en in combinatie met de reguliere geneeskunde vullen ze aan, zijn ze complementair. Dat maakt het juist zo mooi om reflexzonetherapie in te zetten naast de reguliere behandelingen. Enerzijds om een disbalans en daarmee klachten te voorkomen, anderzijds om de reguliere aanpak aan te vullen waardoor de energiekanalen weer verbonden worden.